28 خرداد 1403
محمود حشمتي

محمود حشمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل شکست لوله ها و اتصالات فلزی جدار نازک دارای مدلهای مختلف آسیب خوردگی و تقویت شده با سیستمهای تعمیر کامپوزیتی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خوردگی ، تعمیر کامپوزیتی ، مدل سازی، اجزامحدود
پژوهشگران رامین شمس وندی (دانشجو)، محمود حشمتی (استاد راهنمای اول)

چکیده

هزینه های بالای تعویض یا ترمیم خطوط لوله و یافتن روش مناسب جهت کاهش هزینه های ناشی از تعمیر خطوط لوله، افزایش عمر و کاهش خطرات مختلف موجود از دلایل اصلی پرداختن به موضوع پژوهش حاضر می باشد . در پژوهش حاضر لوله ها و اتصالات فلزی جدار نازک دارای مدل های مختلف آسیب خوردگی و تقویت شده با سیستمهای تعمیر کامپوزیتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. برای تحلیل مدل از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس 2017 استفاده شده است. مدل سازی، مش بندی و استخراج نتایج به کمک این نرم افزار صورت گرفته است. با توجه به ماهیت مسئله، از تحلیل استاتیکی غیرخطی استفاده شده و مدلهای مختلفی از آسیب خوردگی در لوله و اتصالات با و بدون لایه تعمیر کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بکارگیری مواد کامپوزیتی در تعمیر و تقویت لوله ها و اتصالات فلزی جدار نازک دارای آسیب خوردگی روشی کارآمد و موثر می باشد.