28 خرداد 1403
محمود حشمتي

محمود حشمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت فن کامپوزیتی مناسب جهت ایرکولر شماره 202 پالایشگاه نفت کرمانشاه
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
فن، پره کامپوزیتی، کولر هوا، طراحی، ساخت
پژوهشگران محمود حشمتی (مجری)

چکیده

با بررسیهای به عمل آمده، فن مورد استفاده در کولر هوایی شماره 202 پالایشگاه، دارای هابی با وزن 73 کیلوگرم و چهار عدد پره با فلنج فلزی و وزن هر عدد پره، 11.8 کیلوگرم بوده و با توجه به آنکه به هاب چهار عدد پره متصل می شود، وزن مجموعه فن )هاب و مجموعه پرهها( 120.2 کیلوگرم میباشد. بنابراین وزن بالای مجموعه هاب و پرهها باعث افزایش توان مصرفی، کاهش راندمان و خرابیهای متعدد در الکتروموتور و یاتاقانها میشود. در طرح پژوهشی حاضر، فلنج فلزی متصل به گردن پرهها حذف و پرهها تماما از مواد کامپوزیتی ساخته شده اند. علاوه بر آن تعداد پرههای فن به پنج عدد افزایش یافته است که موجب افزایش حجم هوادهی فن میشود. با توجه به وزن بسیار بالای هاب موجود نیز، یک هاب جدید با وزن بسیار کمتر طراحی و ساخته شده )هاب آلومینیومی حدود 30 کیلوگرم( که در عین داشتن قابلیتهای بالاتر، ضعفهای هاب موجود را نیز برطرف مینماید. منطبق با هاب جدید، شفت متصل به هاب نیز بازطراحی و ساخته شده است. با تغییراتی اعمال شده وزن مجموعه فن در حدود 70 کیلوگرم کاهش و با توجه به افزایش تعداد پرهها به پنج عدد، حجم هوادهی فن نیز افزایش خواهد یافت.