30 خرداد 1403
محمود حشمتي

محمود حشمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیستون جهت افزایش بازده حرارتی موتور
نوع پژوهش فعالیت های فناورانه
کلیدواژه‌ها
پیستون جدید، بازده، طراحی
پژوهشگران محمود حشمتی (نفر اول)، محمد فرجی (نفر دوم)

چکیده

موتورهای بنزینی با توجه به ویژگی های خاص خود از اهمیت خاصی در مصارف صنعتی برخوردارند. پیستون اولین حلقه از دستگاه زنجیره ای انتقال نیروی یک ماشین احتراق داخلی پیستونی می باشد. پیستون به هنگام تبدیل انرژی شیمیایی ناشی از انجام فرآیند احتراق به انرژی مکانیکی، نه تنها باید نیروهای موثر را انتقال دهد, بلکه به عنوان حامل رینگ های آب بندی وظیفه دارد اتاق احتراق را در مقابل بدنه میل لنگ بسته نگه داشته و گرمای گرفته شده را به ماده خنک کننده هدایت نماید. نوع و شکل ساختمانی آن با توجه به وظایف محوله و بارهای وارده و شرایط متفاوت مکانیکی و حرارتی، بیشتر بر اساس قواعد تجربی است. در این طرح پیستونی با طراحی جدید به منظور افزایش راندمان حرارتی موتور ملی EF7 ارائه شده است. برای اینکار تمامی نیروهای اعمالی ناشی از احتراق، اصطکاک جداره، نیروهای اینرسی وارد بر پیستون محاسبه و در تحلیل لحاظ شده اند و تمامی تحلیلهای مورد نیاز نظیر تحلیل تنشهای مکانیکی و حرارتی، بازدهی موتور و ...ارائه شده اند.