28 خرداد 1403
محمود حشمتي

محمود حشمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ترمیم ناحیه ی ترک خورده در لوله GRP با استفاده از وصله ی جدید کولار/ اپوکسی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران محمود حشمتی (نفر دوم)

چکیده

فرآیند ساخت مواد لوله های GRP به گونه است که احتمال وجود ترک در این لوله ها را افزایش می دهد. اثرات منفی ترکها در رفتار مکانیکی لوله، اهمیت ترمیم آنها را روشن می سازد. هدف از این مطالعه بررسی اثر وصله ی کامپوزیتی کولار/ اپوکسی بر کاهش ضریب شدت تنش در نواحی دارای آسیب ترک در لوله های کامپوزیتی GRP می باشد. بدین منظور، ترک در راستای زاویه ی پیچش الیاف در لایه داخلی و بیرونی در نظر گرفته می شود و همچنین ضریب شدت تنش در صورت وجود وصله ی کولار/ اپوکسی با زاویای پیچش مختلف الیاف محاسبه می گردد. مقایسه ی نتایج حاصل از ضریب شدت تنش در صورت وجود یا عدم وجود وصله های کامپوزیتی مورد نظر، نشان می دهد که به کمک وصله ی پیشنهادی، ضریب شدت تنش در ناحیه ی ترک کاهش قابل ملاحظه ای داشته است و در نهایت بهینه ترین لایه چینی وصله کولار/ اپوکسی برای کاهش جابجایی در طول ترک، زاویه ی 60˚ بوده به طوری که میزان جابجایی در شرایط ترمیمی، یک پنجم وضعیت بدون وصله می باشد