28 خرداد 1403
محمود حشمتي

محمود حشمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تجزیه و تحلیل المان محدود فشار شکست در لوله های GRP
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران محمود حشمتی (نفر دوم)

چکیده

هدف اصلی این مقاله پیش بینی فشار شکست لوله های الیاف شیشه تقویت شده با پلی استر )3(GRP تحت فشارهیدرواستاتیک می باشد. بررسی شکست لوله های کامپوزیتی که در معرض تنش قرار دارند، کمتر مورد توجه قرارگرفته است. به همین جهت در این تحقیق مطالعاتی در زمینه شکست لوله های GRP به کمک نرم افزار المان محدود آباکوس صورت پذیرفته است . تاثیر افزایش ضخامت هسته بر روی فشار شکست در هسته و تک تک لایهها بررسی شده است. همچنین شکست در هسته و شکست نهایی در حالتهای مختلف ارزیابی گردیده و از طرفی اثر ضخامت لایه ها در فشار شکست لوله های GRP براساس معیار های مختلف گسیختگی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش ضخامت لایه ها، فشار شکست در معیار های مختلف گسیختگی افزایش می یابد.