28 خرداد 1403
محمود حشمتي

محمود حشمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل دینامیکی لوله های حاوی سیال با استفاده از کوپل سیال-سازه و روش اجزاء محدود
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اندرکنش سیال-سازه، کوپل دو طرفه، روش اجزاء محدود
پژوهشگران فاطمه ملکی ()، رامین سالمی (دانشجو)، محمود حشمتی (استاد راهنمای اول)

چکیده

اندرکنش سیال-سازه (FSI) به مجموعه تعاملات بین سیال و سازه گفته میشود که میتوان جامد وسیال را درتقابل با هم مورد بررسی قرار دهیم. برهم کنش میان سازه و سیال به صورت ارتعاشی و به صورت پایداری مورد بررسی قرار میگیرند. در واقع ماهیت پدیده های ارتعاشی دربرهم کنش میان سیال وسازه به صورت الگوی تکرار شونده ای است. ارتعاشات ناشی از جریان لوله، پدیده ای است که در هر سیستم لوله ای که شامل حرکت سیال است ، قابل مشاهده است. چندین منبع ممکن برای بارگذاری ناپایدار روی سطوح لوله وجود دارد. برخی از اینها عبارتند از آشفتگی جریان , ریزش گردابه, جریان ضربانی ,کاویتاسیون . نتیجه این بارگذاری نامنظم تغییر شکل دینامیکی دیواره لوله است. این پایان نامه به طور خاص بر روی موضوع ارتعاشات لوله های پره دار ناشی از جریان سیال درلوله تمرکزدارد و برای بررسی مسئله به صورت تعامل سیال-سازه در انسیس فلوئنت مراحل زیر انجام خواهد شد: 1. ایجاد هندسه برای جامد وسیال به صورت یکجا یا جدا ازهم 2. شبکه بندی برای دامنه جامد 3. تنظیم حلگر برای حل دامنه جامد (Transient Structural) 4. ایجادشبکه مجزابرای بخش سیال 5. تنظیم حلگرسیالاتی (Fluent) 6. ایجاد سیستم میزبان(system coupling) 7. گرفتن مقادیر خروجی