28 خرداد 1403
محمود حشمتي

محمود حشمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل مکانیکی ورق های کامپوزیتی موج دار با هندسه های مختلف
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ورق موج دار، ورق کامپوزیتی، خواص مکانیکی، تست کشش، تست خمش
پژوهشگران سید امیر صفی پور (دانشجو)، محمود حشمتی (استاد راهنمای اول)

چکیده

در این پژوهش جدایش بین لایه ای ورق های کامپوزیتی موج دار ساخته شده از الیاف شیشه تک جهته و رزین پلی استر مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه ها با فرآیند لایه چینی دستی و مطابق با استاندارد ASTM-D5528 ساخته شده اند. با استفاده از تستهای آزمایشگاهی، نرخ انرژی کرنشی آزاد شده در مود یک، با روش رایج در زمینه شکست بین لایه ای، برای نمونه های موج دار کامپوزیتی محاسبه شده است. همچنین به کمک نرم افزار آباکوس و با خواص مکانیکی الیاف تک جهته شیشه/پلی استر، شبیه سازی نمونه ها بعنوان تیر یکسرگیردار دولبه انجام شده و نتایج حل عددی نیز بدست آمده است. سطوح شکست نمونه های آزمایشگاهی با میکروسکوپ الکترونی روبشی تحلیل و بررسی شده اند و نمودارهای نیرو-جابه جایی حاصل از روش های تجربی و عددی جهت بررسی رفتار ماده و محاسبه نرخ انرژی کرنشی آزاد شده برای نمونه های مختلف با سه طول پیش ترک ایجاد شده مورد مقایسه قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد که مقادیر نرخ انرژی کرنشی آزاد شده برای نمونه های مختلف با سه طول پیش ترک ایجاد شده در روش تجربی و روش عددی همخوانی مطلوبی دارند، همچنین ورق های کامپوزیتی موج دار نسبت به ورق های تخت چقرمگی شکست بین لایه ای بالایی دارند.