28 خرداد 1403
محمود حشمتي

محمود حشمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اندرکنش سیال-سازه در خط لوله با انشعاب متقارن و غیرمتقارن حاوی جریان توربولانس: مطالعه موردی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
لوله حاوی سیال، اندر کنش سیال- سازه، مدلسازی، تحلیل اجزای محدود، حمایت.
پژوهشگران امید حاجی علیانی (نفر اول)، محمود حشمتی (نفر دوم)

چکیده

تحلیل اندرکنش سیال-سازه خط لوله حاوی سیال، یکی از مسائل قابل توجه در صنایع نفت و گاز است. در این پژوهش، یکی از خطوط فرایندی شرکت پتروشیمی بیستون حاوی سیال پارافین (حدود 90 درصد) و الفین (حدود 10 درصد) با دو طرح متفاوت متقارن و غیر متقارن مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها شامل دو بخش عملی و مدلسازی است. در بخش مدلسازی، ابتدا خط لوله در نرم افزار انسیس- فلوئنت شبیه سازی شده و نتایج اجزای محدود به صورت کوپل یکطرفه به بخش طراحی نرم افزار وارد می شود. نتایج بررسی های عملی و اجزای محدود نشان داد که علت اصلی ارتعاش این خط ناشی از اغتشاشات و فشار نوسانی از جانب سیال بر جداره لوله است و با ترکیبی از قیدهای الاستیک و ثابت، می توان جابجایی خط لوله را کنترل کرد. همخوانی بسیار خوبی بین نتایج شبیه سازی و نتایج عملی وجود دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که دامنه ارتعاش پس از اقدامات حمایتی مرکب، در خط لوله با انشعاب نامتقارن، تا 94 درصد، و در طرح متقارن تا 86 درصد کاهش دارد؛ بنابراین ساپورت گذاری مرکب، نتایج مطلوبی در پی خواهد داشت.