01 مرداد 1403

همت شیخی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن:
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Hemmat Sheikhi, Mohamad Hoseini, Masoud Sabaei (2021) k-Connected Relay Node Deployment in Heterogeneous Wireless Sensor Networks WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS: 120; 3277-3292
2
سید وفا بارخدا، همت شیخی، سودابه محمدی (1399) بهبود الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله جایگذاری نودها در شبکه های حسگر بیسیم گرید سه بعدی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران: 45; 201-213
3
4
5
Hemmat Sheikhi, Wafa Barkhoda (2020) Solving the k-Coverage and m-Connected Problem in Wireless Sensor Networks through the Imperialist Competitive Algorithm Journal of Interconnection Networks: 20; 2050002-1... 2050002
مقاله ارائه‌شده
1
سید وفا بارخدا، همت شیخی (1398) ارائه روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله k-پوشش در شبکه های حسگر بی سیم گرید پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران، ایران، تهران
2
شهلا شیری، سید وفا بارخدا، همت شیخی (1398) درجه بندی کیفیت انار اورامانات با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران، ایران، تهران
3
زهرا نصرتی، سید وفا بارخدا، همت شیخی (1398) تشخیص جنسیت افراد با استفاده از بخش بندی زاویه ای تصویر امضا به کمک شبکه های عصبی پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران، ایران، تهران
4
همت شیخی، سید وفا بارخدا (1398) بهبود تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم با ایجاد شبکه های k-همبند نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها، ایران، شیراز
5
همت شیخی، سید وفا بارخدا (1398) ارائه الگوریتمی برای کنترل ازدحام در شبکه های حسگر بی سیم دو سطحی نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها، ایران، شیراز
6
همت شیخی (1396) برقراری ارتباط مابین سکتورهای مجزا در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از نودهای رله کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!