29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
دانشگاه کارآفرین، مدل گیب، تکنیک دیمتل، مدل سازی ساختاری تفسیری
پژوهشگران نوید رفیعی (همکار)، حسن رسائی (ناظر)، فرزاد امیری (مجری)

چکیده

هدف اجرای طرح: هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه صنعتی کرمانشاه اسـت. بـر این اساس، مدل دانشگاه کارآفرین گیب ارائه شده در سال 2012 ،به دلیل جامعیت و همه جانبه بودن مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. از اینرو اهداف فرعی زیر برای تحقیق حاضر مد نظر قرار خواهند گرفت. 1. شناسایی مؤلفه های دانشگاه کارآفرین، 2. تشخیص روابط علی میان مؤلفه های الگوی دانشگاه کارآفرین، 3. تعیین وزن، اهمیت و رتبه مؤلفه های الگوی دانشگاه کارآفرین، و 4. سطح بندی مؤلفه های الگوی دانشگاه کارآفرین. ضرورت اجرای طرح: رشد اقتصادی یکی از اهداف دولت در جامعه است که تحقق آن نیازمند فراهم شدن امکانات و شرایط مناسب محیطی مانند کارآمدی سیاست های اقتصادی دولت، وسعت زیرساخت های اقتصادی دولت و وجود نهادهای پیش برنده است. از سوی دیگر عوامل کمی و کیفی تولید مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی نیز به عنوان منابع رشد اقتصادی مطرح هستند. سرمایه انسانی معادل کیفیت نیروی انسانی است که با وجود آن، امکان ترکیب مناسب نهاده های کار و سرمایه فیزیکی و خلق فرصت های اقتصادی جدید فراهم می شود. یکی از عواملی که در ارتقا کیفیت نیروی انسانی مؤثر است ترکیب افراد تحصیل کرده با ویژگی های پیش برنده مانند روحیه خلاقیت، تفکر، نوآوری، تحول گرایی و توسعه گرایی در مراکز آموزشی است. با توجه به فرایند جهانی شدن و دانش مدار بودن اقتصاد در جهان امروز، جایگاه واقعی آموزش عالی زمانی مشخص می شود که نقش آن در امر توسعه همه جانبه مورد توجه قرار گیرد. جذب فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی کشور در بازار کار، منوط به داشتن توانایی ها و ویژگی هایی است که بخشی از آن می بایست در طول دوران تحصیل در دانشگاه کسب شود. امروز تسلط یافتن به دانش کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید، یکی از پرکاربردترین زمینه های علمی و اقصادی می باشد. از آنجا که آموزش و تولید دانش به گونه ای فزاینده جز مهمی از نوآوری محسوب می شود، دانشگاه ها در مقام تولیدکننده دانش و نهاد انتشار آن، نقش وسیع تری را در نوآوری صنعتی بازی می کنند. کارآفرینی در حالت کلی سه فایده مهم زیر را دارد: 1) نخست باعث ثروت و رفاه برای جامعه می شود، 2) موجب نوآوری های تأثیرگذار در عرصه اجتماعی و اقتصادی است، و 3) موجب ایجاد اشتغال مفید، مولد و پایدار می شود (کوراتکو ، 2