29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل یکپارچه برای ارزیابی طراحی مفهومی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تاپسیس مبتنی بر اعداد راف
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ارزیابی، طراحی مفهومی، عدم قطعیت، اعداد راف، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس
پژوهشگران نوید رفیعی (نفر اول)، فرزاد امیری (نفر دوم)، هانیه مرتضوی (نفر سوم)

چکیده

ارزیابی مفهوم طراحی به دلیل اینکه در اولین مرحله طراحی محصول مسیر فعالیت ها را مشخص می کند، به عنوان یکی از فازهای اصلی در توسعه تولید محصول شناخته شده است. با این حال، معمولاً در این مرحله اطلاعات سلیقه ای و ذهنی بوده و به قضاوت کارشناسان بستگی دارد. چگونگی کنترل و مدیریت این ابهامات فردی مسئله مهمی به حساب می آید. از اینرو، این پژوهش یک روش نظام مند ارزیابی را ارائه می دهد که بر اساس یکپارچه کردن فرایند تحلیل سلسله مراتبی و روش رتبه بندی نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل که به عنوان روش تاپسیس شناخته شده، بنا نهاده شده و در آنها از اعداد راف استفاده می گردد که مفهوم طراحی را در یک محیط ذهنی مورد ارزیابی قرار می دهد. در این تحقیق از اعداد راف برای معرفی ارجحیت ها و قضاوت های ذهنی افراد در فرایند سلسله مراتبی استفاده می شود. سپس، یک عدد راف بهبود یافته نیز توسط روش تاپسیس ارائه می گردد تا گزینه ها را رتبه بندی نماید. برای نمایش اعتبار و اثربخشی روش پیشنهادی، این روش در شرکت تولیدی و پخش لوازم آرایشی بهداشتی یونیلیور و برای طراحی پودر لباسشویی فوق کنسانتره اُمو اجرا می شود تا نشان دهد که روش پیشنهادی می تواند بطور موثری قطعیت در ارزیابی مفهوم طراحی را در شرایط عدم قطعیت افزایش دهد.