29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی و شبیه سازی مدیریت زنجیره تامین با رویکرد سیستم های دینامیکی
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
مدل سازی، شبیه سازی، مدیریت زنجیره تامین، سیستم های دینامیکی
پژوهشگران فرزاد امیری (نفر اول)، سمانه سنجابی (نفر دوم)، شراره تیموری (نفر سوم)

چکیده

مباحث ارائه شده در این کتاب روشهای کاربردی و مؤثری هستند که میتوانند بطور سیستماتیک فرایند تولید را تسهیل نموده و بهره وری را در سازمانها افزایش دهند. در ارائه مطالب سعی شده به بیانی ساده و کاربردی ساختار زنجیره تولید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با الهام از تفکر سیستمی در فرایند بررسی به ابعاد مختلف موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود. بدین منظور مطالب این کتاب در 17 فصل تقدیم خوانندگان محترم میگردد که هر کدام میتواند مقدمهای برای درک بهتر فصلهای بعدی باشد و در تقویت و تکمیل دیدگاه افراد مؤثرواقع شود. در فصل اول به بیان اصول پایه شبیه سازی و تعاریف مربوطه با آن پرداخته شده است. در فصل دوم زنجیره تأمین و اجزای آن مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم کتاب تلاش دارد تا با بکارگیری مفاهیم تفکر سیستمی نحوه مدلسازی دینامیکی زنجیره تأمین را بیان نماید. در فصل چهارم خواننده قادر به تجزیه و تحلیل بازار و درک اهمیت حیاتی فرآیندِ تقسیم بندی مناسب بازار میشود. فصل پنجم به تحلیل جریان درآمدی و بررسی پیامدهای مالی اتخاذ یک استراتژی بازاریابی خاص پرداخته است. فصل ششم به مفاهیم رشد کسب وکار سازمان های مدرن اشاره شده است. فصل هفتم به شرح ساختار و فرآیند تشکیل مدل های پویا در رشد کسب وکار سازمان های مدرن اختصاص دارد. در فصل هشتم به موضوع استراتژی های خرید رقابتی و انواع روابط قراردادی با تأمین کنندگان پرداخته شده است. در فصل نهم یک مدل شبیه سازی شده به منظور ارزیابی و مقایسه پورتفولیوهای قراردادی با تأمین کنندگان در یک چارچوب چند منبعی برای مدیران بخش های استراتژیک ارائه شده است. فصل دهم یه مدل سازی بخش فرایند پایانی شبیه سازی زمان پیوسته مونت کارلو به منظور بهبود برنامه ریزی نگهداری پیشگیرانه اختصاص دارد. در فصل یازدهم به بررسی زنجیره های تأمین تلفیقی مختلف پرداخته ایم و با ارائه یک مدل جامع مزایای عملیاتی و مالی استفاده از ابزارهای مختلف الکترونیکی توسعه یافته، نشان داده شده است. فصل دوازدهم به مدل سازی پیامدهای مالی راهکارهای یکپارچه سازی سیستمهای تولیدی اختصاص دارد هدف از این فصل شناخت الگوهای جدیدی برای جریان های مالی در شبکه عرضه می باشد که بر توانایی های رقابتی سازمان تأثیر گذاشته و هدایت می شود. فصل سیزدهم به تولید مجازی در زنجیره های تأمین مدرن و بررسی چگونگی امکان بکارگیری