29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه یک مدل بهینه تخصیص سرویس مدارس با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مسیریابی سرویس مدارس، طراحی مسیر، الگوریتم جستجوی فاخته
پژوهشگران فرزاد امیری (نفر اول)، زینب منتظری (نفر دوم)

چکیده

طراحی شبکه سرویس مدارس ،یک مساله مهم و اساسی در حوزه حمل و نقل عمومی می باشد،منظور ازطراحی مدل سرویس مدارس همان مکان یابی ایستگاه ها،اتوبوس ها و دانش آموزان به شکل بهینه است.هدف از ارائه این تحقیق ،محاسبه کمینه مسافت و در عین حال کاهش هزینه می باشد که این پارامترها از یک طرف رضایت مندی دانش آموزان و خانواده هایشان و از طرف دیگر کاهش بار ترافیک شهری را به دنبال دارد. در همین راستا تحقیقات مختلفی صورت گرفته است ،از جمله این تحقیقات می توان به حل این مساله با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری همچون الگوریتم ژنتیک،جستجوی پراکنده،بازپخت شبیه سازی شده و الگوریتم مورچگان اشاره کرد،که غالب تحقیقاات انجام شده بر نحوه مدل کردن ریاضی مساله پرداخته اند.در این تحقیق شبکه سرویس مدارس را با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته در نرم افزار متلب مدل سازی می کنیم.الزم به ذکر است با توجه به کد نویسی که در نرم افزار متلب طراحی کرده ایم،به راحتی می توان کد الگوریتم را برای مسائل با تعداد نقاط بیشتر پیاده سازی کرد. از جمله دالیل انتخاب الگوریتم جستجوی فاخته می توان به سادگی، فهم آسان، قابلیت استفاده در مسائل تک معیاره وچندمعیاره، جستجوی جامع فضای جستجو، برداشتن مناسب ترین گام ها به سوی هدف به کمک پر واز لوی اشاره کرد. الزم به ذکر است با توجه به مقایسه ی بعمل آمده نتایج حاصله معتبر بوده و قابل استناد است که نشان دهنده ی توانایی الگوریتم جستجوی فاخته برای پوشش این دسته از مسائل می باشد