29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی حلقه های مفقوده در زنجیره تولید صنعتی استان کرمانشاه (صنایع فلزی غیر از قطعه سازی خودرو)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
مدیریت زنجیره تامین، پویا شناسی سیستم، حلقه های مفقوده، شبیه سازی
پژوهشگران فرزاد امیری (مجری)

چکیده

سازمان های امروزی در عرصه ملی و جهانیبه منظور کسب جایگاهی مناسب و حفظ آن نیازمند بهره گیری از الگویی مناسب همچون مدیریت زنجیره تامین در راستای تحقق مزیت رقابتی و انتظارات مشتریان هستند. مدیریت زنجیره های تامین پیوسته به دنبال اتخاذ راهکارهایی جهت تحقق هرچه بهتر اهداف تایین شده برای زنجیره می باشد. بنابراین زنجیره هایی از فرایند های تولیدی و توزیعی به هم پیوسته و متشکل از تمام اجزای تاثیرگذار در طول زنجیره، نیازمند نگاهی جامع، پویا و موثر است. در این پژوهش تیم تحقیاتی تصمیم بر این دارد که با استفاده از رویکرد سیستم دینامیک متغیر های مفقوده ی موثر بر عملکرد زنجیره تولید را شناسایی و با تحلیل حساسیت ریشه های رفتاری متغیر ها را در زنجیره تامین مورد بررسی قرار دهد. هدف از اجرای این پژوهش بهبود مدل زنجیره تامین واحد شابلون تجهیز یکی از بهترین واحد های شناسایی شده در تولید صنایع فلزی استاد کرمانشاه است. سیاست های اجرایی این پژوهش بهبود عملکردزنجیره تامین، افزایش توان تولیدی، افزایش توان رقابتی و ادر نهایت افزایش سطح توسعه واحد است. در پایان تیم پژوهشی با استفاده از ابزار سیستم داینامیک به عنوان نگرشی جامع و پویا برای مدل نمودن مساله زنجیره تامین به منظور درک پیچیدگی های رفتاری سیستم ها به شبیه سازی مدل زنجیره تامین و بهینه سازی متغیر های اساسی ان پرداخت.