29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی یک مدل دینامیک برای درآمد روزانه مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بازاریابی، تماشاگران زن، حق پخش تلویزیونی، سیستم پویا، لیگ برتر فوتبال
پژوهشگران اکرم قبادی یگانه (نفر اول)، بهرام یوسفی (نفر دوم)، حسین عیدی (نفر سوم)، فرزاد امیری (نفر چهارم)

چکیده

تدوین سیاست و بررسی نتایج آن به منظور کاهش میزان خطا برای یک سازمان، همواره از دغدغه های بزرگ مدیران بوده است. هدف از انجام این تحقیق ارایه مدل پویای تعیین سیاست توسعه اقتصاد لیگ برتر فوتبال ایران بوده است. در این مطالعه یک مدل دینامیک برای دارایی لیگ برتر فوتبال ایران طراحی و شبیه سازی شد که طی سال های 1396-1416 به پیش بینی وضعیت توان مالی لیگ و باشگاه ها درآینده و بررسی انتظار محقق از خروجی سه سناریو مهم ارایه شده، پرداختیم. با انجام 25 مصاحبه با خبرگان و متخصصان، عوامل مؤثر بر توان مالی لیگ شناسایی شد. براساس نمودارهای حلقه علی بر مبنای مصاحبه ها و پیشینه پژوهش، ترسیم و توان مالی لیگ به عنوان متغیر حالت در نظر گرفته شد. سه سناریو حضور بانوان در مسابقات لیگ، اخذ حق پخش تلویزیونی و حذف شرکت های مجری فعالیت های بازاریابی به عنوان سیاست توسعه لیگ برتر فوتبال در نظر گرفته شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که مدیران و برنامه ریزان لیگ برتر فوتبال ایران تنها با اجرای این سه سیاست مهم می توانند به خوبی ضعف لیگ در بخش درآمد زایی پوشش دهند و همچنین با ایجاد درآمد برای باشگاه های ورزشی، به سوی حرفه ای گرایی باشگاه های ورزشی گام مهمی بردارند.