29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه رویکرد ترکیبی مبتنی بر کارت امتیاز متوازن و سیستم استنتاج فازی به منظور انتخاب تامین کننده
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کارت امتیاز متوازن ، سیستم استنتاج فازی ، انتخاب تامین کننده
پژوهشگران علی جوان زوج (نفر اول)، فرزاد امیری (نفر دوم)

چکیده

تولیدکنندگان به علت قدرت خرید و چانه زنی فزاینده مشتریان، نیاز به همکاری و تعامل با تامینکنندگان دارند تا درحالیکه نیازهای مشتریان را تامین مینمایند، بهره وری را با حداقل هزینه افزایش دهند. انتخاب تامین کننده، گاهی اوقات بسیار پیچیده است، زیرا تنوع زیادی از عوامل غیر قابلکنترل و قابل کنترل را دربر میگیرد که بر تصمیمات پیچیده تاثیر میگذارند. به منظور تدوین یک الگوی ساختارمند برای انتخاب تامین کننده در این تحقیق تلاش گردیده تا با تلفیق رویکرد کارت امتیاز متوازن در طراحی فرآیند انتخاب تامین کننده به یک الگوی سیستماتیک متکی بر الگوی استراتژی چهار گانه کارت امتیاز متوازن دست یابیم، نقشی که کارت امتیاز متوازن در این بین بازی می کند ایجاد ارتباط میان استراتژی سازمان و اقدام های اجرایی در زنجیره ایی از روابط علت و معلولی است. به این ترتیب، نتایج برنامه ریزی استراتژیک معلق نمانده و به شکلی روشن و شفاف به اقدام پیوند می خورند. همچنین به منظور در نظر گرفتن قضاوت ها و جهت گیری های فردی تصمیم گیرنده در ملاحضات نهایی، در تدوین الگوی انتخابی از فرآیند سیستم استنتاج فازی استفاده شده است که در نتیجه تامین کننده برتر با توجه به هریک از چهار معیار کارت امتیاز متوازن به صورت تکی و در کل انتخاب شد.