29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تعادل بار در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک ابتکاری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رایانش ابری ، مرکز داده ها، الگوریتم ژنتیک، تعادل بار و زمان پاسخ
پژوهشگران احسان آزادی (نفر اول)، فرزاد امیری (نفر دوم)

چکیده

مفهوم رایانش ابری،حوزه سیستم های محاسباتی توزیعی و پردازش موازی را تغییر داده است. مسائل اصلی در ابر، کشف منبع، مقاومت در برابر خطا، تعادل بار، ارزیابی امنیت، زمانبندی انجام وظیفه، وابستگی، پشتیبان گیری از داده ها و قابلیت حمل می باشد. تعادل بار، یکی از مسئولیت های اصلی رایانش ابری است. در وضعیت کنونی ا، لگوریتم های تعادل بار باید در تخصیص به درخواست ها بسیار کارآمد باشند. این امرکاربرد منابع را به روش هوشمندی تضمین می کند که در آن بهره برداری زیاد از حد یا کمتر از حد معمول از منابع در محیط ابری اتفاق نمی افتد. در این تحقیق یک روش مبتنی بر محاسبه نرم برای تعادل بار پیشنهاد شده است که به آن الگوریتم ژنتیک ابتکاری برای تخصیص کارهای ورودی به سرورها یا دستگاههای مجازی گفته می شود. این الگوریتم، مقدار هزینه را به عنوان تابع ارزیابی برازش گره منفرد در حین اجرای تعادل بار در نظر می گیرد. این استراتژی با استفاده از کیت ابزار متلب شبیه سازی شده است.