29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه یک مدل مدیریتبحران اقتصادی پس از زلزله با رویکرد سیستم داینامیک )مطالعه موردی زلزله کرمانشاه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بحران التصادی؛ سیستم داینامیک؛ زتزته کرمانشاه؛ نرم اف زار ونسیم.
پژوهشگران دانیال محمدی (نفر اول)، فرزاد امیری (نفر دوم)

چکیده

از آنجایی که گسترش شهرها با مسائلی از قبیل محدودیت منابع و عدم مکان گزینی صحیح، کاربردهای خدماتی در سطح شهرها روبروست، هر بحران نیز دارای آثار گسترده ای بر کشورها، دولت ها و هم چنین مردمان آن دارد. بخشی از مدیریت بحران، پس از زلزله است. در این رابطه شهر سرپل ذهاب واقع در استان کرمانشاه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است تا پس از ارائه تحلیلی روشن از ابعاد و آسیب پذیری شهر و نیز تاسیسات و تجهیزات شهری، نقاط ضعف و قوت بررسی شده. نرم افزار ونسیم از انعطاف بالاتری در ایجاد مدل های گرافیکی برخوردار است، در زمینه تحلیل مدل بی نظیر است، امکان ریشهیابی سریع مشکلات مدل و یافتن منبع ایجاد مشکل را داراست. گرچه فعلاً زلزله را نمی توان پیش بینی کرد، ولی می توان با افزایش ایمنی تأسیسات و زیرساخت ها، مقاوم سازی ساختمان ها، بازسازی و نوسازی اماکن، رعایت اصول ایمنی و استاندارد سازی و... اثرات آن را کاهش داد.