29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات درس

عنوان کنترل کیفیت آماری
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز آمار مهندسی
توضیحات SPC روشی برای اندازه گیری و کنترل کیفیت با نظارت بر فرایند تولید است. داده های با کیفیت در قالب سنجش محصول یا فرایندها یا مطالعات دستگاه های مختلف یا ابزار جمع آوری می شوند. داده ها برای ارزیابی ، نظارت و کنترل یک فرآیند جمع آوری و مورد استفاده قرار می گیرند.