29 خرداد 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات درس

عنوان آمار مهندسی
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز تئوری احتمال و کاربردآن
توضیحات درس آمار مهندسی از دروس تخصصی رشته مهندسی صنایع می باشد. مفاهیم ارائه شده در این درس به دانشجویان در نمونه گیری و تحلیل نتایج حاصله بخصوص در محیط صنعتی کمک شایانی خواهد کرد.

فایل‌ها

طرح درس آمار مهندسي
(244/62 کیلوبایت)