05 تیر 1403
بهزاد قنبري

بهزاد قنبری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
From breather solutions to lump solutions: A construction method for the Zakharov equation
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Zakharov equation, breather solution, b-positon solution, lump solution
پژوهشگران فنگ یوان (نفر اول)، بهزاد قنبری (نفر دوم)، یونگشای ژانگ (نفر سوم)، عبدالمجید وزواز (نفر چهارم)

چکیده

Periodic solutions of the Zakharov equation are investigated. By performing the limit operation λ2l–1 → λ1 on the eigenvalues of the Lax pair obtained from the n-fold Darboux transformation, an order-n breather-positon solution is first obtained from a plane wave seed. It is then proven that an order-n lump solution can be further constructed by taking the limit λ1 → λ0 on the breather-positon solution, because the unique eigenvalue λ0 associated with the Lax pair eigenfunction Ψ(λ0) = 0 corresponds to the limit of the infinite-periodic solutions. A convenient procedure of generating higher-order lump solutions of the Zakharov equation is also investigated based on the idea of the degeneration of double eigenvalues in multi-breather solutions.