05 تیر 1403
عبدالحميد زاهدي

عبدالحمید زاهدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق مخابرات سیستم
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی سیگنالینگ سوئیچ های دیجیتال به وسیله شبکه پتری رنگی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شبکه پتری رنگی، شبیه سازی سوئیچ دیجیتالی، سیگنالینگ سوئیچ مخابراتی، سوئیچ دیجیتالی NEAX
پژوهشگران محمد حقی نیا (نفر اول)، صبحی بنی اردلانی (نفر دوم)، عبدالحمید زاهدی (نفر سوم)

چکیده

سوئیچ های دیجیتال از اجزاء اصلی در شبکه انتقال اطلاعات هستند و مدلسازی آنها در کاربردهایی مانند ترافیک سنجی، تشخیص عیب و آموزش بهره برداران استفاده زیادی دارد. در این مقاله با استفاده از مفهوم شبکه های پتری رنگی، سیگنالینگ یک سوئیچ شبیه سازی می شود. شبکه های پتری رنگی قابلیت پشتیبانی از انواع داده های مختلف را دارا هستند و با توجه به قابلیت توصیف شهودی فرآیندها و کارآیی در مدلسازی سیستم های رویداد گسسته، برای مدلسازی سوئیچ دیجیتال مخابراتی انتخاب شده اند. این مقاله به چگونگی مدلسازی سیگنالینگ سوئیچ که سرویس های مختلف ارتباطی را به صورت یکپارچه به مشترکین تلفن دیجیتال و آنالوگ ارائه می کند، می پردازد . از مشخصات پروتکل مورد بحث در این مقاله، می توان به پایداری و جامعیت آن اشاره کرد. این پروتکل تمام نیازهای ارتباط بین مراکز دیجیتالی را بر آورده می کند و همان نقشی را در سیستم مخابراتی دارد که پروتکل های ارتباطی در شبکه های کامپیوتری دارند. از آنجا که هدف این مقاله ارائه روشی برای شبیه سازی است، لذا حالت سیگنالینگ را به حالت یک تماس موفق بین دو مشترک محدود می کنیم. پس از مشخص کردن شبکه پتری رنگی برای سوئیچ دیجیتالی ، گراف دسترس پذیری آن نیز استخراج می شود که نقش اساسی در کاربردهایی مانند تشخیص عیب دارد.