05 تیر 1403
عبدالحميد زاهدي

عبدالحمید زاهدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق مخابرات سیستم
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی، شبیهسازی فیلتر پایینگذر مایکرو استریپ با استفاده از ترکیب رزوناتورهای طوقهای و نیم دایرهای شکل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران عبدالحمید زاهدی (نفر اول)

چکیده

فیلتر یک شبکه دو پورتی برای کنترل پاسخ فرکانسی در سیستم های مخابراتی و حذف نویز و هارمونیکهای ناخواسته می- باشد.تکنیکهای مختلفی برای پیاده سازی انواع مختلفی از فیلترها با ساختار ریزنوار مورد بررسی قرار گرفته است.ساختار ریزنوار با توجه به مزایای زیادی مثل اندازه کوچک، پاسخ مطلوب و تلفات بازگشتی بسیارکم مورد توجه بسیاری از دانشمندان حوزه مایکروویو قرار گرفته است. استفاده از ساختار ریزنوارمخصوصا در مدارات مایکوویو به دلیل سهولت مجتمع سازی با دیگر مدارات پسیو و اکتیو از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله فیلتر پایین گذر با استفاده از ریزنوارو رزوناتورهای پچ طوقهای و نیم دایره پیاده سازی شده است. این رزوناتورها به دلیل داشتن سطح وسیع، توانایی انتقال توان بالایی را دارند و نیز دارای تلفات رسانایی پایینی میباشند و در ساخت فیلترهای فرکانس بالا بسیار مورد توجه هستند. فیلتر طراحی شده با استفاده از خاصیت تشدید رزوناتورهای مذکور، دارای باند عبور و توقف گسترده و تلفات جایگذاری پایین در ناحیه عبور و اندازهکوچک می باشد و به دلیل داشتن سطح تضعیف بالا در ناحیه توقف،توانایی حذف هارمونیک های مزاحم را در سطح بسیار خوبی دارد. شبیهسازی با نرم افزار ADSاین ادعا را تایید میکند