05 تیر 1403
عبدالحميد زاهدي

عبدالحمید زاهدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق مخابرات سیستم
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید نور آرام در موج بر های کریستال فوتونیک به روش عددی و آنالیز آن با مدولاسیون نوری QPSK
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سجاد نظری (نفر اول)، مریم رفعتی (نفر دوم)، عبدالحمید زاهدی (نفر سوم)

چکیده

در مقاله حاضر تولید نور آرام در موج بر های کریستال فتونیک به روش عددی FDTD در کنار استفاده از مدولاسیون QPSK و شبیه سازی آن در محیط کامپیوتری نرم افزار Matlab و AWR انجام شده است که نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر تولید نور آرام با ویژگی امکان کنترل نور و تلفات کم در موج بر های فوتونیک است