05 تیر 1403
عبدالحميد زاهدي

عبدالحمید زاهدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق مخابرات سیستم
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات درس

عنوان مدار مخابراتی
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز الکنرونیک 2- مخابرات 1
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس مدار مخابراتي
(64/43 کیلوبایت)