05 تیر 1403
عبدالحميد زاهدي

عبدالحمید زاهدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق مخابرات سیستم
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات درس

عنوان مخابرات بی سیم
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز مخابرات 1 و2
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس مخابرات بي سيم
(63/71 کیلوبایت)
جلسه اول مجازي
(12/7 کیلوبایت)
اسلايد فصل دوم درس
(503/24 کیلوبایت)
جلسه دوم
(12/72 کیلوبایت)
جلسه سوم
(12/76 کیلوبایت)