05 تیر 1403
عبدالحميد زاهدي

عبدالحمید زاهدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق مخابرات سیستم
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات درس

عنوان مخابرات 1
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز تجزیه و تحلیل سیگنال سیستم- آمار مهندسی
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس مخابرات 1
(64/11 کیلوبایت)
جلسه اول مجازي
(13/1 کیلوبایت)
جلسه دوم
(13/08 کیلوبایت)
جلسه سوم
(13/05 کیلوبایت)