حسن رسائی

صفحه نخست /حسن رسائی
نام و نام خانوادگی حسن رسائی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه / دانشکده فناوری اطلاعات / گروه مهندسی صنایع
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
وبسایت
پست الکترونیک