بهروز الفتیان گیلان

صفحه نخست /بهروز الفتیان گیلان
بهروز الفتيان گيلان
نام و نام خانوادگی بهروز الفتیان گیلان
شغل کارمند دانشگاه صنعتی کرمانشاه / رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد واطلاع رسانی دانشگاه صنعتی کرما
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی محض، گرایش آنالیز هارمونیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Thai Journal of Mathematics 17 (2019) 155-164