امیرمحمد صیدی

صفحه نخست /امیرمحمد صیدی
نام و نام خانوادگی امیرمحمد صیدی
شغل کارمند دانشگاه صنعتی کرمانشاه / کارشناس کمیته ترفیعات
تحصیلات کارشناسی ارشد / معماری
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!