رعد چگل

صفحه نخست /رعد چگل
نام و نام خانوادگی رعد چگل
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه / معاونت آموزشی و پژوهشی (ویژه گروه علوم پایه) / گروه علوم پایه
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!