شیوا پالانی

صفحه نخست /شیوا پالانی
نام و نام خانوادگی شیوا پالانی
شغل کارمند دانشگاه صنعتی کرمانشاه / کارشناس امور پژوهشی
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!