عقیل الوند منش

صفحه نخست /عقیل الوند منش
نام و نام خانوادگی عقیل الوند منش
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه / دانشکده انرژی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!