سعیده محمدی

صفحه نخست /سعیده محمدی
نام و نام خانوادگی سعیده محمدی
شغل کارمند دانشگاه صنعتی کرمانشاه / حسابدار امور پژوهشی و کارشناس امور پژوهشی
تحصیلات کارشناسی ارشد / اقتصاد-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!